Cílem projektu „Energetické služby se zaručenou úsporou Plus” (EPC+) je razantní snížení transakčních nákladů balíčků energetických služeb tak, aby bylo pro firmy nabízející energetické služby možné v rámci malých a středních podniků (SME) realizovat projekty a investice malého rozsahu. Toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím vysoké standardizace technických řešení a smluvních záležitostí energetických služeb. Nabízené energetické služby mohou být plně či částečně financovány buďto pomocí inovativních finančních řešení, nebo pomocí řešení zaměřených na zaručené energetické úspory.

Výstupy projektu zahrnují:

  1. Vytvoření komerčních standardizovaných balíčků energetických služeb pro SME v každém zúčastněné zemi.
  2. Mimo to vytvoří každá zúčastněná země balíčky energetických služeb, které budou vyhovovat jejím konkrétním požadavkům. Tyto balíčky budou zahrnovat standardizovaná technická řešení pro specifický tržní sektor, vzorovou smlouvu a (pokud to bude možné) finanční řešení.
  3. Tento projekt vytvoří erudovanou spolupráci mezi SME pro Inovační energetické služby (SPINS) a realizuje pilotní projekty.

Očekávané výsledky

  1. Komerční standardizované balíčky energetických služeb.
  2. Vzdělání v technických, finančních a smluvních otázkách EPC.
  3. Jedenáct nových klasterových firem (SPINs), které budou nabízet energetické služby na trhu SME.
  4. Dvacet dva pilotních projektů realizovaných SPINs.
  5. Národní a evropské komunikační a osvětové kampaně, které osloví více než 5000 profesionálů a 15000 klientů.