K účasti na projektu jsou zváni:

Profesionálové budou těžit z nástrojů EPC a modelových smluv, případně z účasti na partnerství SPIN

 • Konzultační firmy
 • Poskytovatelé energetických služeb
 • Firmy zabývající se osvětlením
 • Firmy zabývající se prodejem a instalací systémů HVAC (vytápění/větrání/klimatizace)
 • Inženýrské firmy
 • Firmy zabývající se měřením
 • Firmy zabývající se využitím biomasy

Klienti budou těžit z toho, že budou přímo informování o projektu a budou se moci účastnit konferencí EU

 • Rezidenční budovy
 • Komerční budovy
 • Správní budovy
 • SME v terciárním sektoru
 • Malé a střední výrobní podniky
 • Agro-průmyslové a lesnické podniky
 • Soukromý sektor (např. hotely, majitelé budov)
 • Veřejný sektor (nemocnice, obce, energetické agentury)