SPIN (SME Partnerships for Innovative Energy Services) je organizovaný klastr nezávislých firem, převážně malých a středních podniků (SME), které společně dodávají služby v oblasti energetické účinnosti. Tyto SME spojuje dlouhodobá strukturovaná spolupráce na základě společně dohodnutých cílů.

Hlavním cílem spolupráce těchto firem je (1) vyvynutí nástrojů nutných pro vytvoření a řízení SPINů (např. smlouvy, instrukce, ICT nástroje) a (2) samotné zřízení SPINů prostřednictvím projektových partnerů (min. jeden SPIN v každé partnerské zemi).