Zde se nacházejí komunikační a propagační prvky projektu – národní a evropské kampaně na podporu tohoto inovativního obchodního modelu tak, aby mohl být EPC+ uveden na trh.

Komunikační strategie sestává ze dvou kategorií: národní a evropské. Národní strategie zahrnuje aktivity v partnerských zemích nutné pro zajištění plynulé komunikace mezi potenciálními poskytovateli energetických služeb, potenciálními zákazníky a SME.

Hlavními aktivitami jsou a) web projektu, b) národní propagační aktivity, c) marketingové materiály a d) výsledná brožura s výsledky projektu. Evropská komunikační strategie spočívá v šíření informací o tomto obchodním modelu v jiných státech EU, než je partnerská země.

Projekt EPC+ v České republice byl zatím prezentován během následujících akcí:

Prezentace 1 na FINERPOL Interregional konferenci „Atraktivita a využití finančních nástrojů v České republice“ v Praze 22. září 2016 pořádané Magistrátem hl.m. Prahy.

Prezentace 2 přednesená v prosinci 2016 na regionální konferenci ve městě Stara Zagora v Bulharsku, věnující se zkušenostem s projekty EPC v českém prostředí a obsahující vhled do tématiky veřejného osvětlení v ČR.

Prezentace 3 v rámci konference Financing Energy Efficiency in Central Europe (FEECEE), pořádané 27. dubna 2017 v Praze společně společností SEVEn a APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb.

Prezentace 4 z 21. února 2018, ve které byly členům APES představeny výsledky projektu EPC+.