sme1-390x85_CZ
SPIN (SME Partnerships for Innovative Energy Services) je organizovaný klastr nezávislých firem, převážně malých a středních podniků (SME), které společně dodávají služby v oblasti energetické účinnosti. Tyto SME spojuje dlouhodobá strukturovaná spolupráce na základě společných cílů.
training-390x85_CH
Spočívá v budování kapacit pilotních SPINů v administrativních, technických, právních a finančních oblastech, které se týkají provozní činnosti SPINů. Budou využívány již existující materiály a vzdělávací semináře, jejichž obsah bude doplněn u témat souvisejících s aktivitami EPC partnerství.
energy-390x85_CH
Vývoj vysoce standardizovaných balíčků energetických služeb, které budou moci být snadno využity SPINy.
pilot-390x85_CH

Zaměřeno na implementační proces vyvinutých produktů EPC. Jsou zahrnuty všechny činnosti, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci pilotních projektů v každé z partnerských zemích.

epc-390x85_CZ

Bude fungovat jako mezinárodní “tržiště”, kde si budou moci členové z různých členských států efektivně a bezpečně vyměňovat cenné know-how a společně vytvářet modely EPC a koncepty SPIN. To vše na základě společně dohodnutých pravidel.

disseminaton-390x85_CZ

Zde se nacházejí komunikační a propagační prvky projektu – národní a evropské kampaně na podporu inovativního obchodního modelu s cílem uvést EPC+ na trh.