Duševní a průmyslové vlastnictví

Duševní a průmyslové vlastnictví obsažené na webové stránce www.epcplus.org, její grafické zpracování a počítačové kódy, včetně obchodních názvů, značek a rozlišovacích označení, jsou vlastnictvím PARTNERŮ EPC+, není-li uvedeno, že jsou vlastnictvím třetí strany. Jakákoli reprodukce, distribuce, marketing nebo transformace obsahu, které nejsou výslovně povoleny vlastníky, představuje narušení práv duševního a průmyslového vlastnictví, které jsou chráněny zákonem.

 

Vyloučení záruk a odpovědnosti

Přístup a užívání webové stránky www.epcplus.org spadá pod výlučnou zodpovědnost UŽIVATELE.