Byla vytvořena síť s názvem Energy Efficiency Network Europe, která bude fungovat jako mezinárodní platforma projektu EPC plus.

Tato platforma bude fungovat jako mezinárodní “tržiště”, kde si budou moci členové z různých členských států efektivně a bezpečně vyměňovat cenné know-how a společně vytvářet modely EPC a koncepty SPIN. To vše na základě společně dohodnutých pravidel.