Zaměřeno na implementační proces vyvinutých produktů EPC. Jsou zahrnuty všechny činnosti, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci pilotních projektů v každé z partnerských zemích.

Po realizaci těchto pilotních projektů bude vypracována hodnotící zpráva, zahrnující analýzu trhu, dosaženou energetickou účinnost u jednotlivých pilotních projektů a doporučení pro další postup.