V rámci projektu EPC+ bude vypracováno několik dílčích výstupů, jak je stanoveno v grantové dohodě, podepsané Evropskou komisí a projektovými partnery. Většinu těchto dílčích výstupů tvoří reporty, které budou přístupné veřejnosti. Všechny tyto výstupy budou volně dostupné v elektronické podobě zde.

POŽADAVKY SPIN A ORGANIZAČNÍ NÁSTROJE

SWOT ANALÝZA (D2.1) ORGANIZAČNÍ NÁSTROJE (D2.2) PRŮVODCE ORGANIZAČNÍMI NÁSTROJI (D2.3) VYTVOŘENÍ SPINu – PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA (D2.4) VYTVOŘENÍ SPINu – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (D2.5) POPIS ZALOŽENÝCH USKUPENÍ FIREM SPIN (D2.8) WORKSHOP MATERIAL ZÁPIS Z WORKSHOPU A  SETKÁNÍ S PARTNERY SPIN č. 1 (D2.6) ZÁPIS Z WORKSHOPU A  SETKÁNÍ S PARTNERY SPIN č. 2 (D2.7)

VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY (D3.1) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY – AJ (D3.2) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY – ČJ (D3.3) VZDĚLÁVACÍ VIDEO (D3.4) REPORTY O KURZECH (D3.5)

BALÍČKY ENERGETICKÝCH SLUŽEB

POPIS OBCHODNÍHO PŘÍPADU (D4.1) TECHNICKÁ SADA NÁSTROJŮ – AJ (D4.2) TECHNICKÁ SADA NÁSTROJŮ – ČJ (D4.3) STANDARDIZOVANÁ FINANČNÍ SMLOUVA (D4.4) MODULÁRNÍ MODELOVÁ SMLOUVA – VEŘEJNÉ(D4.6)

PILOTNÍ PROJEKTY

ZÍSKÁVÁNÍ KLIENTŮ – VEŘEJNÉ (D5.1) MODULÁRNÍ SMLOUVY – VEŘEJNÉ (D5.3) PILOTNÍ PROJEKTY (D5.4) HODNOTÍCÍ ZPRÁVA – VEŘEJNÉ (D5.5) KONTROLNÍ SEZNAM

EPC PLATFORMA

ANALÝZA (D6.1) NÁSTROJE (D6.2) PRŮVODCE (D6.3) ZÁPISY Z EVENTŮ (D6.4) POPISNÉ INFORMACE (D6.5) OBCHODNÍ PLÁN – POKRAČOVÁNÍ (D6.6)

PROPAGACE-MARKETING

ZÁSADY (D7.1) LETÁK (D7.3) PREZENTAČNÍ MATERIÁLY (D7.6) NEWSLETTER Nº1 NEWSLETTER Nº2 NEWSLETTER Nº3 DOKUMENTACE NÁRODNÍCH SEMINÁŘŮ (D7.7) VÝSLEDNÁ BROŽURA (D7.8) ZÁVĚREČNÁ EU KONFERENCE 2 (D7.9.2) ZÁVĚREČNÁ EU KONFERENCE 1 (D7.9.1) ANALÝZA VÝSLEDKŮ (D7.10)