V rámci projektu EPC+ bude vypracováno několik dílčích výstupů, jak je stanoveno v grantové dohodě, podepsané Evropskou komisí a projektovými partnery. Většinu těchto dílčích výstupů tvoří reporty, které budou přístupné veřejnosti. Všechny tyto výstupy budou volně dostupné v elektronické podobě zde.

POŽADAVKY SPIN A ORGANIZAČNÍ NÁSTROJE

SWOT ANALÝZA (D2.1)
ORGANIZAČNÍ NÁSTROJE (D2.2)
PRŮVODCE ORGANIZAČNÍMI NÁSTROJI (D2.3)
VYTVOŘENÍ SPINu – PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA (D2.4)
VYTVOŘENÍ SPINu – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (D2.5)
POPIS ZALOŽENÝCH USKUPENÍ FIREM SPIN (D2.8)
WORKSHOP MATERIAL
ZÁPIS Z WORKSHOPU A  SETKÁNÍ S PARTNERY SPIN č. 1 (D2.6)
ZÁPIS Z WORKSHOPU A  SETKÁNÍ S PARTNERY SPIN č. 2 (D2.7)

VZDĚLÁVÁNÍ

VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY (D3.1)
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY – AJ (D3.2)
VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY – ČJ (D3.3)
VZDĚLÁVACÍ VIDEO (D3.4)
REPORTY O KURZECH (D3.5)

BALÍČKY ENERGETICKÝCH SLUŽEB

POPIS OBCHODNÍHO PŘÍPADU (D4.1)
TECHNICKÁ SADA NÁSTROJŮ – AJ (D4.2)
TECHNICKÁ SADA NÁSTROJŮ – ČJ (D4.3)
STANDARDIZOVANÁ FINANČNÍ SMLOUVA (D4.4)
MODULÁRNÍ MODELOVÁ SMLOUVA – VEŘEJNÉ(D4.6)

PILOTNÍ PROJEKTY

ZÍSKÁVÁNÍ KLIENTŮ – VEŘEJNÉ (D5.1)
MODULÁRNÍ SMLOUVY – VEŘEJNÉ (D5.3)
PILOTNÍ PROJEKTY (D5.4)
HODNOTÍCÍ ZPRÁVA – VEŘEJNÉ (D5.5)

EPC PLATFORMA

ANALÝZA (D6.1)
NÁSTROJE (D6.2)
PRŮVODCE (D6.3)
ZÁPISY Z EVENTŮ (D6.4)
POPISNÉ INFORMACE (D6.5)
OBCHODNÍ PLÁN – POKRAČOVÁNÍ (D6.6)

PROPAGACE-MARKETING

ZÁSADY (D7.1)
LETÁK (D7.3)
PREZENTAČNÍ MATERIÁLY (D7.6)
NEWSLETTER Nº1
NEWSLETTER Nº2
NEWSLETTER Nº3
DOKUMENTACE NÁRODNÍCH SEMINÁŘŮ (D7.7)
VÝSLEDNÁ BROŽURA (D7.8)
ZÁVĚREČNÁ EU KONFERENCE 2 (D7.9.2)
ZÁVĚREČNÁ EU KONFERENCE 1 (D7.9.1)
ANALÝZA VÝSLEDKŮ (D7.10)