Zpravodaj č.3

Přinášíme Vám nový Zpravodaj EPC+ (leden 2018). V tomto vydání se dozvíte o aktuálním vývoji projektu EPC+, národních seminářích EPC+, nástrojích a modulárních smlouvách pomáhajících realizaci a rozvoji projektů či o pilotních projektech. Také si můžete přečíst detailnější sondu do konkrétního projektu EPC, realizovaného v obci Skuteč na pardubicku. Zpravodej je ke stažení zde:

Zpravodaj č.2

Je k dispozici nový zpravodaj (prosinec 2016). Hlavními tématy tohoto vydání jsou poskytovatelé energetických služeb, veřejné instituce, místní samosprávy, SME (malé a střední podniky), technologičtí pecialisté, konzultantské společnosti,… a asociace těch SME, které chtějí realizovat EPC+ nebo chtějí být informovány o nových modelech a technických nástrojích. Dále se zpravodaj také věnuje vzdělávacím seminářům EPC+ či […]

Zpravodaj č. 1

První zpravodaj z ledna 2016 obsahuje mimo jiné informace vytváření partnerství – tzv. SPINů (klastry malch a středních podniků) nebo zprávu o příležitostech, které projekty EPC přinášejí evropských malým a střením podnikům. Za zmíňku stojí i článek věnovaný souvislostem vzdělávání a projektů EPC, včetně grafického rozboru silných a slabých stránek jednotlivých evropských zemí právě v […]