Zvýší systém zajištění kvality důvěru ve služby EPC?

V České republice existuje významný potenciál pro projekty energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC), nicméně je zatím využívána jen jeho malá část. Podle průzkumu projektu QualitEE se všichni dotázání poskytovatelé energetických služeb a poradci v České republice setkávájí někdy s nedůvěrou v poskytovatele energetických služeb, z toho nejvíce (67 %) v přibližně v polovině případů. […]

Aktualizovaný plán projektu EPC+

Byl zveřejněn aktualizovaný (k únoru 2018) plán projektu EPC+. O současném stavu, budoucích plánech, členech a dalších tématech se dočtete v plné verzi plánu. Ke stažení zde (v anglické verzi).

Energetické služby se zaručeným výsledkem ve městě Skuteč

Úspěšný projekt s využitím energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) ve městě Skuteč realizovala v roce 2016 společnost Amper Savings. Projekt se díky svému úspěšnému provedení stal příkladem dobré praxe v rámci Evropského projektu EPC plus, financovaného z programu Horizon2020. Do projektu EPC+ se v průběhu let 2015 – 2018 zapojilo 13 organizací z 11 zemí Evropské unie. Ambiciózní […]

Úspěšná realizace projektu energetických služeb v Přešticích

Ve městě Přeštice byl v tomto roce realizován vysoce inovativní projekt energetických služeb. Výsledkem projektu je, že poprvé v České republice téměř 90% tepla v regionálním systému CZT pochází z kogeneračních jednotek na bioplyn. Před realizací projektu to bylo pouze 60%. Původní topná síť byla rozšířena tak, aby bylo možno z kogeneračního zařízení na výrobu bioplynu dodávat více tepla, a […]

V Praze se uskutečnil Informační den k projektu guarantEE

Informační den byl organizován společností ENVIROS, partnerem projektu guarantEE, přednášejícími byli odborníci v oblasti projektů energetických úspor, kteří se přímo podíleli na přípravě a realizaci představovaných projektů EPC. Hlavním tématem bylo seznámení posluchačů s cíli a zaměřením projektu guarantEE a aktuálními výstupy projektu v České republice. Účastníky zaujala problematika “rozdílné motivace” v projektech EPC v […]

Zpravodaj č.3

Přinášíme Vám nový Zpravodaj EPC+ (leden 2018). V tomto vydání se dozvíte o aktuálním vývoji projektu EPC+, národních seminářích EPC+, nástrojích a modulárních smlouvách pomáhajících realizaci a rozvoji projektů či o pilotních projektech. Také si můžete přečíst detailnější sondu do konkrétního projektu EPC, realizovaného v obci Skuteč na pardubicku. Zpravodej je ke stažení zde:

V Praze se uskutečnil seminář projektu EPC+ představující úspěšně příklady projektů energetických služeb

Praha – Dne 25. ledna 2018 proběhl v Praze pod patronací společnosti SEVEn  Národní seminář projektu EPC+ na téma zavádění inovativních obchodních modelů v energeticky úsporných projektech. Národní seminář byl spojený s informačním dnem projektu GarantEE organizovaným společností ENVIROS, jenž představil sérií prezentací úspěšných příkladů z praxe EPC. Kombinací dvou akcí byla možná výměna zkušeností dvou blízkých […]

Projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem v České republice přibývá

Energetické služby se zaručenou úsporou (Energy Performance Contracting – EPC) umožňují klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na energie. EPC je jednou z metod zvyšování energetické účinnosti, se kterou počítá i evropská směrnice EED 2012/27/EU, a je také jedním z opatření uskutečňování Národního akčního plánu energetické […]

Dopady nového zákona o zadávání veřejných zakázek na EPC projekty

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), účinný od 1. října 2016, nahradil předchozí zákonnou úpravu více než dvacetkrát novelizovaného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nový zákon ZZVZ nepředstavuje žádný zásadní koncepční přelom, avšak přináší řadu dílčích novinek, které mohou být využity k většímu komfortu při zadávání a realizaci projektů […]

Zpravodaj č.2

Je k dispozici nový zpravodaj (prosinec 2016). Hlavními tématy tohoto vydání jsou poskytovatelé energetických služeb, veřejné instituce, místní samosprávy, SME (malé a střední podniky), technologičtí pecialisté, konzultantské společnosti,… a asociace těch SME, které chtějí realizovat EPC+ nebo chtějí být informovány o nových modelech a technických nástrojích. Dále se zpravodaj také věnuje vzdělávacím seminářům EPC+ či […]