V Praze se uskutečnil Informační den k projektu guarantEE

Informační den byl organizován společností ENVIROS, partnerem projektu guarantEE, přednášejícími byli odborníci v oblasti projektů energetických úspor, kteří se přímo podíleli na přípravě a realizaci představovaných projektů EPC. Hlavním tématem bylo seznámení posluchačů s cíli a zaměřením projektu guarantEE a aktuálními výstupy projektu v České republice. Účastníky zaujala problematika “rozdílné motivace” v projektech EPC v […]

Zpravodaj č.3

Přinášíme Vám nový Zpravodaj EPC+ (leden 2018). V tomto vydání se dozvíte o aktuálním vývoji projektu EPC+, národních seminářích EPC+, nástrojích a modulárních smlouvách pomáhajících realizaci a rozvoji projektů či o pilotních projektech. Také si můžete přečíst detailnější sondu do konkrétního projektu EPC, realizovaného v obci Skuteč na pardubicku. Zpravodej je ke stažení zde:

Projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem v České republice přibývá

Energetické služby se zaručenou úsporou (Energy Performance Contracting – EPC) umožňují klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na energie. EPC je jednou z metod zvyšování energetické účinnosti, se kterou počítá i evropská směrnice EED 2012/27/EU, a je také jedním z opatření uskutečňování Národního akčního plánu energetické […]

Dopady nového zákona o zadávání veřejných zakázek na EPC projekty

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), účinný od 1. října 2016, nahradil předchozí zákonnou úpravu více než dvacetkrát novelizovaného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nový zákon ZZVZ nepředstavuje žádný zásadní koncepční přelom, avšak přináší řadu dílčích novinek, které mohou být využity k většímu komfortu při zadávání a realizaci projektů […]

Zpravodaj č.2

Je k dispozici nový zpravodaj (prosinec 2016). Hlavními tématy tohoto vydání jsou poskytovatelé energetických služeb, veřejné instituce, místní samosprávy, SME (malé a střední podniky), technologičtí pecialisté, konzultantské společnosti,… a asociace těch SME, které chtějí realizovat EPC+ nebo chtějí být informovány o nových modelech a technických nástrojích. Dále se zpravodaj také věnuje vzdělávacím seminářům EPC+ či […]

Seminář k projektům EPC

Ve středu 3. 8. 2016 se od 10:00 v prostorách SEVEn, Americká 17, Praha 2 (4.patro) koná seminář zabývající se mimo jiné tématy získávání a relizace projektů EPC, veřejné zakázky či verifikaci v projektech EPC. Všichni jsou srdečně zváni. Detailní informace o semináři naleznete v tomto programu. Prezentace použité na semináři 3. 8. 2016 jsou […]

Začátek projektu EPC+

Nový projekt EPC+ právě začal, zahajovací setkání se konalo v Aténách. Zástupce programu Evropské komise a všichni partneři z jedenácti zemí se zúčastnili prezentací aktivit plánovaných na první období. Během setkání byly představeny praktické, zejména administrativní a smluvní aspekty projektu, jako i náležitosti sdružení malých a středních podniků, poskytovatelů energetikých služeb a také náležitosti cvičných […]

Veřejný workshop o inovativním financování a workshop dodavatelů EU

Projektový koordinátor projektů EPC+ Aristoteli Botzios-Valaskakis navštívil veřejný workshop zabývající se tématem inovativního financování energetické efektivity a obnovitelných zdrojů, který se konal 28. dubna 2015 v Bruselu. Navštívil také workshop dodavatelů, pořádaný 29. dubna 2015, kde měl zároveň příležitost prezentovat rozsah a cíle projektu a navíc i diskutovat a navázat kontakty s jinými projektovými koordinátory. […]

EPC+ na mezinárodním workshopu Remida

V rámci evropského projektu REMIDA (www.remida-besmart.com) a Veřejné konzultace pro vytváření schémat spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a organizovanými občany zasazujícími se o snížení nákladů na energi, ERFC (Evropský regionální rámec pro spolupráci) byla dne 31. března 2015 zorganizována velmi úspěšná Mezinárodní konference . Projektový koordinátor projektů EPC+ Aristoteli Botzios-Valaskakis navštívil tuto konferenci a […]