Aktualizovaný plán projektu EPC+

Byl zveřejněn aktualizovaný (k únoru 2018) plán projektu EPC+. O současném stavu, budoucích plánech, členech a dalších tématech se dočtete v plné verzi plánu. Ke stažení zde (v anglické verzi).

Energetické služby se zaručeným výsledkem ve městě Skuteč

Úspěšný projekt s využitím energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) ve městě Skuteč realizovala v roce 2016 společnost Amper Savings. Projekt se díky svému úspěšnému provedení stal příkladem dobré praxe v rámci Evropského projektu EPC plus, financovaného z programu Horizon2020. Do projektu EPC+ se v průběhu let 2015 – 2018 zapojilo 13 organizací z 11 zemí Evropské unie. Ambiciózní […]

Úspěšná realizace projektu energetických služeb v Přešticích

Ve městě Přeštice byl v tomto roce realizován vysoce inovativní projekt energetických služeb. Výsledkem projektu je, že poprvé v České republice téměř 90% tepla v regionálním systému CZT pochází z kogeneračních jednotek na bioplyn. Před realizací projektu to bylo pouze 60%. Původní topná síť byla rozšířena tak, aby bylo možno z kogeneračního zařízení na výrobu bioplynu dodávat více tepla, a […]

V Praze se uskutečnil Informační den k projektu guarantEE

Informační den byl organizován společností ENVIROS, partnerem projektu guarantEE, přednášejícími byli odborníci v oblasti projektů energetických úspor, kteří se přímo podíleli na přípravě a realizaci představovaných projektů EPC. Hlavním tématem bylo seznámení posluchačů s cíli a zaměřením projektu guarantEE a aktuálními výstupy projektu v České republice. Účastníky zaujala problematika “rozdílné motivace” v projektech EPC v […]

Zpravodaj č.3

Přinášíme Vám nový Zpravodaj EPC+ (leden 2018). V tomto vydání se dozvíte o aktuálním vývoji projektu EPC+, národních seminářích EPC+, nástrojích a modulárních smlouvách pomáhajících realizaci a rozvoji projektů či o pilotních projektech. Také si můžete přečíst detailnější sondu do konkrétního projektu EPC, realizovaného v obci Skuteč na pardubicku. Zpravodej je ke stažení zde:

V Praze se uskutečnil seminář projektu EPC+ představující úspěšně příklady projektů energetických služeb

Praha – Dne 25. ledna 2018 proběhl v Praze pod patronací společnosti SEVEn  Národní seminář projektu EPC+ na téma zavádění inovativních obchodních modelů v energeticky úsporných projektech. Národní seminář byl spojený s informačním dnem projektu GarantEE organizovaným společností ENVIROS, jenž představil sérií prezentací úspěšných příkladů z praxe EPC. Kombinací dvou akcí byla možná výměna zkušeností dvou blízkých […]

Projektů energetických služeb se zaručeným výsledkem v České republice přibývá

Energetické služby se zaručenou úsporou (Energy Performance Contracting – EPC) umožňují klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na energie. EPC je jednou z metod zvyšování energetické účinnosti, se kterou počítá i evropská směrnice EED 2012/27/EU, a je také jedním z opatření uskutečňování Národního akčního plánu energetické […]

Dopady nového zákona o zadávání veřejných zakázek na EPC projekty

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), účinný od 1. října 2016, nahradil předchozí zákonnou úpravu více než dvacetkrát novelizovaného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Nový zákon ZZVZ nepředstavuje žádný zásadní koncepční přelom, avšak přináší řadu dílčích novinek, které mohou být využity k většímu komfortu při zadávání a realizaci projektů […]

Zpravodaj č.2

Je k dispozici nový zpravodaj (prosinec 2016). Hlavními tématy tohoto vydání jsou poskytovatelé energetických služeb, veřejné instituce, místní samosprávy, SME (malé a střední podniky), technologičtí pecialisté, konzultantské společnosti,… a asociace těch SME, které chtějí realizovat EPC+ nebo chtějí být informovány o nových modelech a technických nástrojích. Dále se zpravodaj také věnuje vzdělávacím seminářům EPC+ či […]

Seminář k projektům EPC

Ve středu 3. 8. 2016 se od 10:00 v prostorách SEVEn, Americká 17, Praha 2 (4.patro) koná seminář zabývající se mimo jiné tématy získávání a relizace projektů EPC, veřejné zakázky či verifikaci v projektech EPC. Všichni jsou srdečně zváni. Detailní informace o semináři naleznete v tomto programu. Prezentace použité na semináři 3. 8. 2016 jsou […]