skutec2

Úspěšný projekt s využitím energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) ve městě Skuteč realizovala v roce 2016 společnost Amper Savings. Projekt se díky svému úspěšnému provedení stal příkladem dobré praxe v rámci Evropského projektu EPC plus, financovaného z programu Horizon2020. Do projektu EPC+ se v průběhu let 2015 – 2018 zapojilo 13 organizací z 11 zemí Evropské unie. Ambiciózní cíl projektu byl zaměřen na podporu realizace inovativních energetických služeb, a to zejména energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC).

S přípravou projektu a výběrového řízení pomáhala městu poradenská společnost ENVIROS a stavební práce i dodávku technologií pak zajistila firma ENBRA. Klientem bylo samotné město Skuteč, které poptávalo modernizaci části objektů pod jeho správou, a to konkrétně budovy základní a mateřské školy, plaveckého bazénu, penzionu pro seniory a SeniorCentra. V těchto objektech byly realizovány stavební úpravy a v rámci rekonstrukce kotelen nahrazeny staré nehospodárné technologie za moderní zařízení v podobě kondenzačních kotlů a oběhových čerpadel s frekvenčními měniči. Zároveň zde byly instalovány nové systémy pro měření a regulaci. V rámci projektu byla rovněž provedena rekonstrukce osvětlení ve vybraných objektech a montáž opatření pro snížení spotřeby vody. Pro vytápění a dodávky elektrické energie do areálu SeniorCentra byla rovněž instalována kogenerační jednotka o výkonu 50 kWe.

Z průběžného vyhodnocení úspor vyplývá, že projekt plní předpoklady a smluvní garanci ve výši úspor 1,3 mil. Kč ročně. Celková výše investice do opatření realizovaných ve Skutči činila 10,5 mil. Kč, přičemž 2 mil. pokryl dotační titul EFEKT 2016. Doba návratnosti a celková délka projektu EPC byla stanovena na 8 let.