Energetické služby se zaručenou úsporou (Energy Performance Contracting – EPC) umožňují klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na energie. EPC je jednou z metod zvyšování energetické účinnosti, se kterou počítá i evropská směrnice EED 2012/27/EU, a je také jedním z opatření uskutečňování Národního akčního plánu energetické účinnosti v České republice.

Co se týká využívání EPC v České republice, dle Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) byl rok 2016 úspěšný. Přes některé legislativní překážky bylo v roce 2016 uvedeno do provozu 9 nových energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC za 259 mil. korun, které přinesou majitelům objektů každoroční garantované úspory energie v hodnotě 41 mil. korun. Celkové úspory ve všech aktivních projektech EPC v roce 2016 vyčíslil APES na 300 mil. korun, což představuje nárůst o 12 % ve srovnání s rokem předchozím.

První projekt EPC byl v České republice realizován v roce 1993. Za posledních 24 let se v rámci téměř 220 projektů EPC investovalo do energeticky úsporných opatření více než 3 mld. korun a celkové úspory dosáhly téměř 3,3 mld. korun. Více informací o EPC a vývoji na českém trhu naleznete na těchto webových stránkách Evropského projektu EPC+ (http://czech.epcplus.org) a na stránkách Asociace APES (http://www.apes.cz/), jež sdružuje 27 nejaktivnějších poskytovatelů energetických služeb v ČR.