První zpravodaj z ledna 2016 obsahuje mimo jiné informace vytváření partnerství – tzv. SPINů (klastry malch a středních podniků) nebo zprávu o příležitostech, které projekty EPC přinášejí evropských malým a střením podnikům. Za zmíňku stojí i článek věnovaný souvislostem vzdělávání a projektů EPC, včetně grafického rozboru silných a slabých stránek jednotlivých evropských zemí právě v oblasti informovanisti o tématu EPC.

 

Ke stažení zde.