V rámci evropského projektu REMIDA (www.remida-besmart.com) a Veřejné konzultace pro vytváření schémat spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a organizovanými občany zasazujícími se o snížení nákladů na energi, ERFC (Evropský regionální rámec pro spolupráci) byla dne 31. března 2015 zorganizována velmi úspěšná Mezinárodní konference .

Projektový koordinátor projektů EPC+ Aristoteli Botzios-Valaskakis navštívil tuto konferenci a představil rozsah a cíle projektu. Detaily o konferenci a audio-vizuální materiál lze najít na následující webové stránce:

http://erfc.gr/component/k2/item/103-remida-international-workshop-in-athens.html