Klastry malých a středních firem nabízejí prostřednictvím nového obchodního modelu EPC balíčky energetických služeb na míru

sme1-390x85_CZ
SPIN (SME Partnerships for Innovative Energy Services) je organizovaný klastr nezávislých firem, převážně malých a středních podniků (SME), které společně dodávají služby v oblasti energetické účinnosti. Tyto SME spojuje dlouhodobá strukturovaná spolupráce na základě společných cílů.
training-390x85_CH
Spočívá v budování kapacit pilotních SPINů v administrativních, technických, právních a finančních oblastech, které se týkají provozní činnosti SPINů. Budou využívány již existující materiály a vzdělávací semináře, jejichž obsah bude doplněn u témat souvisejících s aktivitami EPC partnerství.
energy-390x85_CH
Vývoj vysoce standardizovaných balíčků energetických služeb, které budou moci být snadno využity SPINy.
pilot-390x85_CH
Zaměřeno na implementační proces vyvinutých produktů EPC. Jsou zahrnuty všechny činnosti, které jsou potřebné pro úspěšnou realizaci pilotních projektů v každé z partnerských zemích.
epc-390x85_CZ
Bude fungovat jako mezinárodní “tržiště”, kde si budou moci členové z různých členských států efektivně a bezpečně vyměňovat cenné know-how a společně vytvářet modely EPC a koncepty SPIN. To vše na základě společně dohodnutých pravidel.
disseminaton-390x85_CZ
Zde se nacházejí komunikační a propagační prvky projektu – národní a evropské kampaně na podporu inovativního obchodního modelu s cílem uvést EPC+ na trh.

Zpravodaj

Zpravodaj č.2

Je k dispozici nový zpravodaj (prosinec 2016). Hlavními tématy tohoto vydání jsou poskytovatelé energetických služeb, veřejné instituce, místní samosprávy, SME (malé a střední podniky), technologičtí pecialisté, konzultantské společnosti,... a asociace těch SME, které chtějí realizovat EPC+ nebo chtějí být informovány o nových modelech a technických nástrojích. Dále se zpravodaj také věnuje vzdělávacím seminářům EPC+ či networkingu poskytovatelů energetických služeb.   Zpravodaj … +

Zpravodaj č.2

Je k dispozici nový zpravodaj (prosinec 2016). Hlavními tématy tohoto vydání jsou poskytovatelé energetických služeb, veřejné instituce, místní samosprávy, SME (malé a střední podniky), technologičtí pecialisté, … +